• pagetitle pagetitle pagetitle

Facturatie en tarieven

Het versturen van onze facturen gaat als volgt. 

Eerst dienen wij uw behandeling in bij uw zorgverzekeraar. Voor het deel dat niet door uw verzekeraar wordt vergoed, ontvangt u van ons een rekening.  
Op de rekening die u van ons ontvangt staat duidelijk aangegeven welk bedrag is vergoed door de zorgverzekeraar en welk bedrag nog door uzelf dient te worden voldaan. U heeft vervolgens 14 dagen om de rekening te betalen.

Indien er een mailadres van u bekend is, ontvangt u uw factuur per mail. In de mail staat een link waarmee u eenvoudig via iDEAL of een andere betalingsmogelijkheid uw rekening kunt betalen. U mag ook bij ons in de praktijk pinnen. 
Als er geen mailadres van u bekend is, wordt uw rekening per post naar uw huisadres verzonden. 
Hebben wij nog geen of een oud e-mailadres van u, maar wilt u wel graag uw rekeningen via de mail ontvangen? Geef uw e-mailadres dan aan ons door.

Als u vragen over de factuur hebt, kunt u rechtstreeks met onze balie assistentes contact opnemen. 

Heeft u een vraag over de vergoeding van uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Tarieven

De tandartstarieven zijn landelijk overal hetzelfde. Jaarlijks worden deze vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op de website allesoverhetgebit.nl of via deze link kunt u deze tarieven raadplegen.  

Indien u meer informatie hierover wilt lezen, verwijzen wij u naar de website mondzorgkosten.nl. Dit is een onafhankelijke website die wordt beheerd door de beroepsorganisatie van Nederlandse tandartsen, de KNMT. 

Wanneer behandelingen naar verwachting duurder dan € 250,- zullen zijn, wordt er voorafgaand een begroting door ons opgemaakt die u ter goedkeuring wordt aangeboden.
De genoemde prijzen zoals vermeld in de offerte zijn tot het einde van het jaar geldig. De reden hiervoor is dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijks per 1 januari nieuwe tarieven vaststelt. 

Wij zijn niet gecontracteerd bij een verzekeraar. Dit kan gevolgen hebben voor het bedrag dat u van uw verzekeraar vergoed krijgt voor uw behandeling.  

Soms komt het voor dat patiënten zonder bericht hun afspraak verzuimen. Wij hebben dan wel tijd voor u gereserveerd die we niet aan een andere patiënt kunnen besteden. Om die reden zult u hiervoor een factuur ontvangen. Het factuurbedrag is afhankelijk van het soort behandeling en/of de lengte van de afspraak die voor u gepland stond.
Het regelmatig niet nakomen van afspraken kan voor ons een reden zijn om u uit te schrijven.

Tarieven tandtechniek

Onderstaand vindt u een overzicht van het meest voorkomende techniekwerk. De tarieven van het techniekwerk zijn indicatief. Ieder gebit en daarbij iedere behandeling is uniek. Daarom kunnen aan vermelde prijzen geen rechten worden ontleend. Tijdens de behandeling kunnen er situaties ontstaan waardoor de techniekkosten van het individueel vervaardigde werkstuk kan afwijken.

Kroon- en brugwerk

Tizian zirkonium kroon: porselein opgebakken € 273,00
Tizian zirkonium brug per deel: porselein opgebakken € 273,00
Tizian zirkonium impl. kroon gecementeerd Offerte
Tizian zirkonium impl. kroon verschroefd Offerte
Etsbrug Metaal/Porselein (NEM) € 313,00
Etsbrug zirkonium € 332,00

Frames

Frame 1-4 elementen € 618,00
Frame 5-13 elementen   € 700,00

Prothesewerk

Volledige prothese boven- of onderkaak (incl. lepel) € 441,00
Volledige prothese boven- en onderkaak (incl. lepel) € 826,00
Volledige prothese op implantaat met gefreesde steg Offerte
Volledige prothese boven- of onderkaak immediaat (incl. lepel) € 450,00
Volledige prothese boven- en onderkaak immediaat (incl. lepel) € 889,00
Noodplaatje één element € 162,00
Partiële prothese 1-4 elementen (incl. lepel en 2 ankers) € 370,00
Partiële prothese 5-13 elementen (incl. lepel en 2 ankers) € 474,00

Diversen

Repositie / stabilisatie / relaxatie splint  € 167,00
Invisible retainer / clear overlay €   125,00 + 21,00 per element
Bleeklepel per kaak €   71,00
Bleeklepel boven en onder € 131,00
Playsafe gebitsbeschermer diverse kleuren  € 131,00 / € 167,00
Knarsplaat € 167,00

Reparatie

Rebasing volledige prothese € 119,00
Breuk vanaf €   74,00
Vastzetten element €   65,00
Vernieuwen element  €   76,00

Deze website gebruikt (technische) cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op onze website.